Rytmer

rytmer

Clave är en grundläggande rytm som i olika varianter genomsyrar de flesta kubanska folk- och populärmusikstilarna, bland annat son, rumba, danzon och salsa. Den består av två takter med var sin rytmiska indelning. Claven upprepas oavbrutet genom hela musikstycket och påverkar det rytmiska skeendet att ständigt. Böjningar av rytm, Singular, Plural. utrum, Obestämd, Bestämd, Obestämd, Bestämd. Nominativ, rytm, rytmen · rytmer · rytmerna. Genitiv, rytms · rytmens · rytmers · rytmernas. En rytm är en periodisk variation. Ordet kommer från grekiskans ρυθμός, vilket betyder tempo. En rytm som följer ett regelbundet mönster kallas meter, särskilt inom poesin. Rytmer finns i alla sammanhang där tiden är en relevant aspekt, men förknippas särskilt med musik, dans och poesi.

Rytmer - kan gra

Hur används ordet rytm? Begreppet bembé-hjulet the Bembé wheel innebär att bembé-rytmen kan vara grunden för ytterligare sex afrikanska rytmer om man utser något annat slag till förstaslag. Rytmi´k är läran om rytmen eller sammanfattningen av rytmiska egenskaper. Inte minst gäller det förhållandet mellan rytm, takt och meter , vilka är de tre i det närmaste synonyma begrepp som griper in i varandra. Härav sådana uttryck som en starkt markerad rytm , tvåtaktig rytm betoning på vartannat taktslag , fri rytm en rytm som inte bestäms av taktstreckens regelbundna placering utan frambringas av utövaren efter tonernas naturliga förlopp ; rytmkänsla , syftar på utövarens förmåga att på ett övertygande sätt återge ett verks rytmiska egenskaper; rytmsektion , i en dans orkester den grupp av instrument som återger takten och rytmen mera än melodin, vanligen piano , gitarr , kontrabas , trummor eller annat slagverksinstrument.

Rytmer Video

Rytmisk Center – OM RYTMER – for børn og unge.

0 reaktioner på ”Rytmer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *