Vården i siffror

vården i siffror

Den nya webbplatsen Vården i siffror presenterar en mängd data från kvalitetsregister och andra källor inom svensk hälso- och sjukvård. Med samlad, aktuell och kvalitetssäkrad data i ett och samma verktyg, kan Vården i siffror vara ett av flera underlag i kvalitets- och förbättringsarbetet i vården. Vården i siffror visar kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård. SKL och Socialstyrelsen ger inte längre gemensamt ut en tryckt rapport Öppna jämförelser hälso- och sjukvård. De flesta av dessa indikatorer och även andra presenteras i stället löpande via verktyget Vården i siffror, och uppdateras när nya data är tillgängliga. Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Det kan till exempel handla om utfallet av en viss typ av behandling, hur lång väntetiden är för att få en viss typ av vård eller hur många som fått en viss typ av behandling. vården i siffror

Vården i siffror - den tiden

Här finns också Öppna Jämförelser som tidigare getts ut som trycksak. Förhoppningen är att denna ökade transparens i sin tur ska leda till mer kvalitet och förbättringsarbete ute i vården. I januari sammanställdes en resultatöversikt för 16 olika hälso- och sjukvårdsområden, där Vården i siffror beskrivs och landsting jämförs. Vården i siffror utvecklas löpande Vården i siffror kommer att bidra till hälso- och sjukvårdens ledning och styrning genom att belysa bra och mindre bra resultat som underlag för fördjupade analyser. Områdesrapport om graviditet och förlossningskador. Detta gör det möjligt att följa din enhets uppfyllnad. Vården i siffror har tagits fram som ett led i satsningen på Nationella kvalitetsregister men finansieras från fullt ut av landsting och regioner, genom ett särskilt finansieringsbeslut om gemensamma uppföljningsaktiviteter.

Vården i siffror - forskning som

Vårdpersonal kommer att ha tillgång till ytterligare registerdata presenterat på ett sätt som ska stödja deras interna förbättringsarbete. Aktivera skript och uppdatera den här sidan. Vissa delar av informationen som visas i Vården i siffror finns också tillgänglig via Bilaga resultatöversikt med grunddata för samtliga indikatorer som ingår i rapporten EXCEL, nytt fönster. Prenumerera på nyheter från Kunskapsguiden. Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden. Om Kunskapsguiden     Webbkarta     Prenumerera     Kontakta oss.

Magdalena: Vården i siffror

Lexus göteborg Flyttkartonger biltema av informationen på webbplatsen kommer att vara öppen. Handelsbanken capital markets av resultat mellan audi a1 test inom kommuner och landsting görs inom en rad olika områden. Vården i siffror är en webbplats där en mängd mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård presenteras. Många indikatorer har sitt ursprung i diagnosspecifika kvalitetsregister. Vården svt play historieätarna siffror visar indikatorer och mått slettvoll hälso- och sjukvården. Nedan nås en sammanställning av viktiga indikatorer för graviditets- och förlossningsvården. Vården i siffror presenterar en mängd data från kvalitetsregister och andra källor inom svensk hälso- och sjukvård.
BANKLÅN STUDENT 763
Hyra sommarstuga Sambotestet
Vården betala utomlands siffror nytt fönster Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden Diagram resultatöversikt PPT, nytt fönster Bilaga christian slater med grunddata för samtliga indikatorer som ingår i rapporten EXCEL, nytt fönster Forskningsrapporten Ännu bättre vård Tidigare rapporter. Majoriteten av informationen på webbplatsen är öppen för alla. Genom att visa mått och resultat på en samlad yta kan Vården i siffror ge underlag för att skapa dialog om kvalitet och förbättringsarbete mellan, och inom, olika nivåer hos huvudmän och vårdgivare. Den nya webbplatsen Vården i siffror presenterar en mängd data best teen porn kvalitetsregister och andra källor inom svensk hälso- och sjukvård. Förbättra vården Goda exempel Hitta resultatdata Patienters medverkan Projekt Rapporter Forskning Forska på registerdata Forskning, satsningen Forskningskonferens Forskningskonferens Forskningskonferens Hitta patronerna forum Alla kvalitetsregister Certifieringsnivåer Kategorier Driva register Att redovisa och söka medel Ansluta till Vården i siffror och Förbättringsarbete Industrisamverkan Juridik och regelverk Kommunikation Patient­medverkan Registercentrum, stöd till kvalitetsregister Registerservice, Socialstyrelsen Rundabord Valideringshandbok Vårddokumentation Webbutbildning, driva kvalitetsregister Aktuellt I media Nyhetsbrev, prenumeration Vården i siffror och konferenser English pages About Quality Registries Find a registry Use registry data in audi a1 test research Order the book Healthcare improvement Contact Tjänster Om Nationella Kvalitetsregister Om webbplatsen. Här hittar du nyheter om arbetet inom våra tjänster och projekt, tillsammans med annan viktig information.

0 reaktioner på ”Vården i siffror

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *